BEST I GRUPPEN

RESULTATER

Lørdag 04.03.17 & Søndag 05.03.17

 

GRUPPE 1 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Myriam Vermeire

GRUPPE 1 – Søndag 05.03.17

Dommer: Tomas Rohlin

GRUPPE 2 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Alfredo Alessandri

GRUPPE 2 – Søndag 05.03.17

Dommer: Tomas Rohlin

GRUPPE 3 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Jussi Liimatainen

GRUPPE 3 – Søndag 05.03.17

Dommer: Knut Sigurd Wilberg

GRUPPE 5 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Tomas Rohlin

GRUPPE 5 – Søndag 05.03.17

Dommer: Jussi Liimatainen

GRUPPE 6 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Tanya Ahlman – Stockmari

GRUPPE 6 – Søndag 05.03.17

Dommer: Knut Sigurd Wilberg

GRUPPE 7 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Liliane De Ridder-Onghena

GRUPPE 7 – Søndag 05.03.17

Dommer: Jussi Liimatainen

GRUPPE 8 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Jørgen Hindse

GRUPPE 8 – Søndag 05.03.17

Dommer: Jørgen Hindse

GRUPPE 9 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Charlotte Høier

GRUPPE 9 – Søndag 05.03.17

Dommer: Myriam Vermeire

GRUPPE 10 – Lørdag 04.03.17

Dommer: Tomas Rohlin

GRUPPE 10 – Søndag 05.03.17

Dommer: Carlotte Høier