Mininytt

Norsk Miniatyrhundklubbs medlemsblad

Mini Nytt er klubbens medlemsblad. Klubben har siden stiftelsen i 1973 hatt et medlemsblad.

Alle rasene har sin egen spalte i Mini Nytt og der finner du mye nyttig og leseverdig informasjon fra rasene. Det være seg resultat fra utstillinger og konkurranser, diverse historier, raserelatert helsestoff, mestvinnende lister, innkallinger og ikke minst mange fine bilder. Send gjerne inn stoff til raserepresantanten.

Avdelingene har også sine spalter der de bl.a. tar med aktiviteter i perioden, diverse resultat, bilder, innkallinger og mye annet fint stoff. Fortell gjerne om din aktivitet i Mini Nytt.

mininytt@nmhk.net

Innhold


Send stoff til Mininytt! mininytt@nmhk.net
Du vil motta en bekreftelse.
Om du ikke får dette, ta kontakt, for da har det sannsynligvis ikke kommet frem.
Bilder må være i høy oppløsning.
Send bildene separat.
Leserinnlegg tas med dersom plassen tillater det.

Manusfrister


Bestillings- og manusfrister er:

Nr.2: 11. oktober 2020

Annonsepriser


Medlemsannonser-farger:
1/1 helside kr: 700,-
1/2 side kr: 400,-
Baksiden kr: 1000,-

Kommersielle annonser -farger:
1/1 helside  kr: 1.400,-
1/2 side  kr: 800,-
Baksiden kr: 2000,-

For 3 innrykk gis 20% rabatt

Har du ikke fått medlemsbladet Mini Nytt

send mail til:

medlemsansvarlig@nmhk.net