Om NMHK

Norsk Miniatyrhund Klubb (NMHK) ble stiftet i 1973.  Pr. i dag har klubben langt over 1500 medlemmer, antallet er stadig økende. Klubbens har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase.

Norsk Miniatyrhund Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. Klubben er organisert med et sentralt Hovedstyre (HS) for hele landet. Hovedstyret velges på klubbens generalforsamling (GF) innen utgangen av april md.

HS oppnevner klubbens forskjellige tillitsverv, slik som, Web master, redaktør, Facebook-administrator mm

NMHK er tilknyttet Norsk Kennel Klubb (NKK) og er en spesialklubb for 18 raser. Disse rasene er: Griffon Bruxellois, Griffon Belge og Petit Brabancon, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Løwchen, Kleinspitz, Mittelspitz, Meksikansk Nakenhund, Pekingeser, Peruviansk Hund, Prazsky Krysarik, Russisk Toy, Tibetansk Spaniel, Papillon og Phalene, Russisk Tsvetnaya Bolonka og Volpino italiano.

For hver rase er det oppnevnt en raserepresentant. Raserepresentantene har egen samarbeidsgruppe, med tillitsvalgte, alt avhengig av rasens medlemsantall. Det velges tillitsvalgte på rasens årlige medlemsmøte. Raserepresentantenes oppgave er først og fremst å ivareta rasen. Deretter å være et bindeledd mellom rasen og NMHKs HS samt jobbe for et aktivt, positivt og hyggelig rasemiljø.

NMHK har avdelinger og pr. i dag har vi følgende aktive avdelinger; Avd. Nord, Avd. Rogaland og Avd. Trøndelag. Disse er representert ved et avdelingsstyre som velges på avdelingenes årsmøter. Ved ønske om medlemskap i klubben krysser man av for den avdeling man ønsker å tilhøre. De andre avdelingene opererer med avdelingskontakter. Avdelingene avholder utstillinger/open show, medlemstreff og andre hyggelige aktiviteter.

NMHK utgir medlemsbladet Mini Nytt 3 ganger i året. I tillegg til dette vil medlemmene våre også motta NKKs medlemsblad Hundesport, denne kan også leses på nettet via www.NKK.no

NMHK arrangerer i hovedsak utstillinger, en «all breed» på våren og høsten og en Rasespesial med utdeling av Stor Cert på Bjerke Stadion på Maura for våre raser samt at vi tar med andre fra gruppe 9. Klubben avholder forskjellige kurs/seminarer av forskjellige slag. Følg med på klubbens hjemmesider og Facebookside.

NMHKs hovedstyre

post@nmhk.net

Leder:
Nora Skotaam
Tlf: 913 55 555
leder@nmhk.net

Nestleder:
Anniken Holtnæs
Tlf: 917 59 006
nestleder@nmhk.net

Styremedlem / Materialforvalter:  Roy Fjerdingby
Styremedlem:  Anne-Katrin Hansen
Styremedlem:  Siv Jensen
Styremedlem:  Siv Lien
Varamedlem / Sekretær: Bengt Holen
Varamedlem: Stine Snekkerhaugen

Valgkomiteen:
Leder: Merethe Larsen
Medlem: Anne Nystrøm
Medlem: Kristin Berger Mortensen
Varamedlem: Toril Paulsen

Avd. Nord

Leder: Anne-Katrin Hansen
Tlf. mobil: 9916 4366
nord@nmhk.net
 http://www.nmhk-nord.net/

Trykk her for Facebooksiden

Avd. Trønderlag

Leder: Gerd Eva varslot
Tlf. mobil: 901 37 580
trondelag@nmhk.net

Trykk her for Facebooksiden

Avd. Østfold

Leder: Lillian Johannessen
Tlf. mobil: 926 23 892
ostfold@nmhk.net

Trykk her for Facebooksiden

Webmaster: Siv Lien  –  webmaster@nmhk.net