Generalforsamling 2017-12-28T13:30:49+00:00

Innkalling av NMHK Generalforsamling

Torsdag 26. April 2018

a) Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15.januar 2018.

Forslag til saker sendes til kluens e-postadresse post@nmhk.net Merkes: Sak GF 2018

b) Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende innen 15.januar 2018. Sak/Valg GF 2018

Innkalling og årsberetning vil bli lagt ut på www.nmhk.net og klubens facebookside, ihht lovene, senest tre uker før avholdelse av GF.

Verv Navn Periode
Styre
Leder Nora Skotaam Velges særskilt for 1 år
Varamedlem Hanne Engebretsen På valg for 1 år
Styremedlem Kristin M. Berger På valg for 2 år
Varamedlem Camilla Meyn På valg for 1 år
Valgkomite
Leder Mai Lis Andersen På valg for 2 år
Medlem Anne Nystrøm På valg for 1 år
Medlem Irene Galåen På valg for 1 år
Revisjon
Revisor Deloitte På valg for 1 år
Revisor/vara Lene Fjrldaas På valg for 1 år
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2015