King Charles Spaniel 2016-11-17T02:54:48+00:00

sq-kingcharles-Siona

King Charles Spaniel

Kontaktperson: Marit Tveit
Tlf: 56 33 72 05 – Mobil: 404 04 355
e-post: kingcharlesspaniel@nmhk.net
Valpeformidler: Liv Olsen

Rasens side
Rasens Facebookside